Privacyverklaring

All Your Finance verwerkt persoonsgegevens. We willen je hierover graag op een duidelijke en transparante wijze informeren. In deze privacyverklaring geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door All Your Finance.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt All Your Finance persoonsgegevens?

All Your Finance verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van (aspirant) klanten. Maar All Your Finance verwerkt ook persoonsgegevens van cliënten van derde partijen zoals makelaars of taxateurs als je hen hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Persoonsgegevens die All Your Finance verwerkt

NAW gegevens                                                       Geboortedata                                                       Gezinssamenstelling

Bedrijfsnaam                                                           Contactpersoon bedrijf                                        E-mailadres(sen)

Telefoonnummers                                                   Bankrekeningnummer                                          Inkomensgegevens

Vermogen                                                               Verzekeringen                                                       Leningen

 

Waarvoor verwerkt All Your Finance persoonsgegevens?

All Your Finance verwerkt deze persoonsgegevens om een goed beeld te vormen van cliënten om zo passende financiële producten te adviseren en/of bemiddelen. Daarnaast geldt er een wettelijke verplichting om als financieel dienstverlener een goed klantbeeld te vormen vóór, tijdens en na advisering.

Verwerkt All Your Finance ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

All Your Finance verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

All Your Finance zal geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw gegevens worden professioneel en beveiligd bewaard, en niet langer dan dat voor de dienstverlening nodig is, dan wel de wettelijke termijn.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Enkel All Your Finance heft toegang tot je persoonsgegevens. Het is wel mogelijk om je persoonsgegevens op te vragen en zo zelf toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij All Your Finance. Komen wij er niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid

All Your Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de website te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit raadplegen via onze website.

Call Now Button